fbpx

ELDİVEN CE UYGUNLUK – PPE DİREKTİFİ

CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC

Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: ‘minimum’, ve ‘ölümcül’ veya ‘geri dönüşü olmayan’ riski’. Bu iki seviye arasında kalan riski ‘orta’ seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz.

Bu seçiminizde yardımcı olmak amacıyla bir işaretleme sistemi geliştirilmiştir.

Basit kullanımlar için eldivenler – yalnızca minimum seviyede risk taşıyan işlerde

Temizlik eldivenleri gibi düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde, üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.
Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır.

Orta seviyede kullanımlar için eldivenler – orta seviyede risk taşıyan işlerde

Eldivenler, iyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı isteyen genel kullanımlar gibi orta seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Eldivenlerin satışı için zorunlu olan CE belgesini yalnızca bu kuruluşlar verebilir.

Onaylı Kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürüne onay veren Onaylı Kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen kullanma talimatı üzerinde yer almalıdır.

Kompleks tasarımlı eldivenler – geri dönüşü olmayan veya ölümcül risk taşıyan işlerde

Kimyasallar gibi en üst seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiş olan eldivenlerin de Onaylanmış bir Kuruluş tarafından teste tabi tutulmalı ve belgelendirilmelidir. Bunun yanı sıra, ürünün kalite devamlılığı açısından üreticinin kullandığı kalite güvenlik sistemi bağımsız olarak denetlenmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Kuruluşun kimlik numarası CE ibaresinin üzerinde yer almalıdır.

Kompleks tasarımlı eldivenler CE ibaresini taşır.

Teklif Sepeti